Gezien de buiten het kunstonderwijs, onder andere door kostenverlaging, steeds grotere beschikbaarheid van computergestuurde visualisatie- en productiemethoden, wordt getracht een beeld te krijgen van de aanwezigheid van dergelijke computergestuurde visualisatie- en productie apparatuur en de bijbehorende software, in eerste instantie in het kunstonderwijs, en de invloed hiervan op de curricula voor wat betreft het leren werken met apparatuur en software alsmede de toepassing van die technieken in het culturele domein.

Het werkveld van kunstenaars en vormgevers/designers is zeer divers: vooralsnog is dit ʻculturele domeinʼ voor het onderzoek van het lectoraat IVT beperkt tot musea (mogelijk uit te breiden tot kunstfestivals en manifestaties) en wordt onderzocht in hoeverre deze nieuwe methoden daar worden toegepast. Een derde deelonderzoek is puur praktijkonderzoek: werken met studenten aan projecten voor musea gebruikmakend van nieuwe visualisatie methoden. Een vierde deel van het onderzoek betreft (internationaal) literatuur onderzoek.

Het Lectoraat Innovatieve Visualisatie Technieken [IVT] richt zich binnen de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en daarbuiten op het gebruik van innovatieve visualisatie technieken in het artistieke en culturele domein en de relevantie daarvan voor het hoger kunstonderwijs. Yolande Kolstee is de lector en zij wordt ondersteund door assistent Reba Wesdorp, assistent onderzoek Mariana Kniveton en webmaster/grafisch ontwerper Esmé Vahrmeijer.

Met diverse projecten voor met name musea, en tezamen met KABK-studenten, probeert het Lectoraat inzichtelijk te maken waar IVT voor kunnen worden gebruikt in een museale context. Dit gebeurt veelal samen met het AR Lab dat daarbij een leidende rol speelt in het ontwikkelen van bijvoorbeeld een applicatie. Het Lectoraat doet aansluitend onderzoek het gebruik van IVT en nieuwe media in musea.

Het Lectoraat IVT heeft KABK-studenten laten kennismaken met nieuwe visualisatietechnieken door andere korte exposities te organiseren waarvoor zij een techniek als Augmented Reality opnemen in hun werk en in hun ontwikkelproces. Dat wordt uitgewerkt door handvatten te bieden voor het artistiek onderzoek. Daarnaast voert het Lectoraat een tweetal onderzoeken uit naar het gebruik van IVT binnen het hoger kunstonderwijs en in het hbo.

Het beleid en relevante documentatie voor de Creatieve Industrie en het Kunstonderwijs zijn hier te vinden.

Hier zijn de onderzoeken van het Lectoraat te lezen en te downloaden.

Hier zijn korte nieuwsberichten te lezen over de diverse onderwerpen waar het Lectoraat zich mee bezighoudt.

Nog aan te leveren

Voor meer informatie over de innovatieve apparatuur die de KABK in huis heeft.