IVT in het culturele domein

Met diverse projecten voor met name musea, en tezamen met KABK-studenten, probeert het Lectoraat inzichtelijk te maken waar IVT voor kunnen worden gebruikt in een museale context. Dit gebeurt veelal samen met het AR Lab dat daarbij een leidende rol speelt in het ontwikkelen van bijvoorbeeld een applicatie. Het Lectoraat doet aansluitend onderzoek naar het gebruik van IVT en nieuwe media in musea.

In maart 2013 heeft het Lectoraat een inventarisatie van het gebruik van presentatietechnieken en nieuwe media in (kunst)musea afgerond (zie PDF). Hiervoor zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met zeven kunstmusea om inzicht te krijgen in wat zij doen op het gebied van nieuwe presentatietechnieken en hoe zij denken over nieuwe media. Dit onderzoek maakt duidelijk waar musea belang aan hechten bij de inzet van presentatietechnieken bij tentoonstellingen. Voor ontwikkelaars is dergelijke informatie interessant omdat het laat zien waar zij bij het maken van nieuwe toepassingen rekening mee moeten houden.

MUSEA

In de loop der jaren heeft het Lectoraat studenten begeleidt die in opdracht van musea projecten hebben gedaan. Een recent voorbeeld hiervan is het Smart Replicas project. Het Lectoraat evalueert door het AR Lab gerealiseerde projecten met onderzoeken naar gebruikerstevredenheid naar aanleiding van AR-installaties in onder andere het Van Gogh Museum.

Website: