IVT in het onderwijs

Met het onderzoek naar het gebruik van IVT binnen het kunstonderwijs wordt getracht inzicht te krijgen in de match tussen aan de ene kant de aanwezigheid van computergestuurde visualisatie- en productieapparatuur en de bijbehorende software en de eventuele invloed hiervan op de curricula in het kunstonderwijs.

In januari 2013 is het onderzoek naar de aanwezigheid van apparatuur en het gebruik van innovatieve visualisatie technieken op kunstacademies afgerond. Daarin zijn negenenvijftig reacties van docenten van elf van de twaalf kunstacademies opgenomen. Om een breder beeld te creƫren van de incorporatie van IVT in het hoger beroepsonderwijs in het algemeen, wil het Lectoraat ook het niet-kunstonderwijs hierbij betrekken. Het doel om het onderzoek op te schalen naar het gebruik van IVT binnen het hbo-onderwijs haakt in op het idee van innovatie en Nederland als kennisland. Het Platform HBO Creatieve Technologie en het Dutch Creative Council (DCC) hebben hun steun uitgesproken bij deze voortzetting van het onderzoek.