Farewell drinks of the AR Lab

Het lectoraat IVT vindt het jammer dat het AR Lab in de huidige vorm zijn deuren sluit.